Büyük Endüstriyel Kazalar Güvenlik Raporu ile ilgili Genel Eksiklikler

Paylaşım

Kocaeli Sanayi Odasında  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve KSO Kimya Komite Üyeleri işbirliği ile “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO Direktifi) Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.

SEVESO konusundaki son durumu paylaşan SEVESO Mevzuat Komisyonu Başkanı ve SEVESO Denetim Koordinatörü İş Başmüfettişi Hüseyin Özcan ve Güvenlik Raporu İnceleme Komisyonu Üyesi İş Müfettişi Dr. Abdurrahman Akman bugüne kadar Bakanlığa teslim edilen Güvenlik Raporlarında tespit ettikleri major hatalar üzerinde duruldu. Özellikle içerik, kapsam ve format konularına değinerek aksaklıkları örneklerle açıklandı.

http://kosano.org.tr/kocaeli-sanayi-odasi-seveso-direktifi-kapsamindaki-calismalarina-hiz-kesmeden-devam-ediyor/

Bu önemli toplantıda not ettiğim bazı önemli hususlar aşağıdadır.

 • Harici bellek içindeki dosyalar mutlaka PDF ve/veya Word formatında olmalıdır.
 • Harici belleklerde raporun ana metni ile ekleri ayrı dosyalarda olmalıdır.
 • Güvenlik raporunda ulusal/uluslararası kabul görmüş bilimsel kaynaklar kullanılmalıdır.
 • Güvenlik raporunda verilen ekler konularına göre gruplandırılmalıdır.
 • Tebliğde verilen başlık ve altbaşlıklar mutlaka rapor ile uyumlu olmalıdır.
 • İstenilen bilgilerin dışında konu ile ilgili solmayan bilgiler verilmemelidir.
 • Haritalar tebliğe uygun olmalıdır.
 • Büyük Endüstriyel Kazalar ile ilgili olmayan prosedür ve talimatlara yer verilmemelidir.
 • Tehlikeli maddeler değerlendirilirken hammadde, yardımcı madde, ara ürün, yan ürün, son ürün, atık vb.  ortaya çıkabilecek olası maddeler değerlendirilmelidir.
 • Yönetmeliğin tehlikeli madde tanımına uymayan maddeler bildirim sisteminde yer almamalıdır.
 •  Yüzde 2 veya altında niteleyici miktarlarda olan ve Büyük kazaya neden olma potansiyeli olmayan maddeler BEKRA sistemine girilmemelidir.
 • Güvenlik raporunda yapılan atıflar güvenlik raporu ana metnine veya eklerine yapılmalıdır.
 • Güvenlik raporlarında senaryo kurgulanırken kuruluşlar koruma katmanı analizi (LOPA), papyon (bowtie) veya hata-olay ağacı gibi yöntemlerden herhangi birini benimseyebilir.
 • Güvenlik önlemlerinde  denetlenebilirlik, yedeklilik, vb.  prensiplerinin dikkate alınıp alınmadığı değerlendirilmelidir.
 • Tesisler uygun olarak tanımlanmalı, kuruluşta kaç tesisin ve bu tesislerin neler olduğu belirtilmelidir.
 • Metodoloji bölümünde tüm metodlar detaylı şekilde açıklanmalıdır.
 • Ekipmanların güvenilirlik verilerinin hangi kaynaklardan alındığının ayrıntılı bilgisi verilmelidir.
 • Kritik ve Tehlikeli  ekipmanların tam listesi ilgili bölümde verilmelidir.
 • Sonuç modellemeleri yapılmasına gerek yoktur.
 • İlgisi olmayan tüm bilgiler rapor ve eklerinden çıkartılmalıdır.

Kadir TOMAS

Paylaşım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir