Türkiye’de Büyük Endüstriyel Kazalar (SEVESO) Direktifine uyum için 2021 yılına kadar 62.000.000 Euro Harcanacak

Paylaşım

Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne üye olabilmesi için, 9 Aralık 1996 tarihli Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin Tehlikeli Maddelerle İlgili Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktifini (Seveso II Direktifi olarak da ifade edilir) uygulaması gerekmektedir.

Direktif temel olarak tehlikeli madde içeren büyük kazaları önlemeyi amaçlamaktadır. Direktif, hem işletmecilere hem kamu kuruluşlarına ek sorumluluklar getirmektedir ve bu amaca ulaşmak için uygulama yöntemlerini artırmaktadır. Sonuç olarak, Direktif, kazaların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamayı amaçlamaktadır. 

Türkiye’de Seveso II Direktifi, Ağustos 2010 tarihinde Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile iç hukuka aktarılmıştır ve Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmış ancak aşağıda belirtilen değişiklikler ile ne yazıkki hala tam manasıyla uygulamaya geçememiştir. Dahası, AB Seveso III Direktifi’ni çıkarmıştır. Bu nedenle Türkiye’nin Yönetmelik’i Seveso III’ün gereksinimlerine (i) ve Direktif’in uygulanmasından çıkarılan derslere (ii) göre güncellemesi gerekebilecektir. 

Ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 29 (1) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır ifadesinden yola çıkılarak sırasıyla ;

  • 18.08.2010 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
  • 31.07.2012 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • 30.12.2013 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
  • 24.01.2015 Büyük Endüstriyel Kazalar ile ilgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
  • 31.03.2016 Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dahili Acil Durum Planı Tebliği 
  • 02.08.2016 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • 18.07.2017 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • 02.03.2019 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
  • 19.04.2019 Büyük Endüstriyel Kazalar ile ilgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
  • 19.04.2019 Büyük Endüstriyel Kazalar ile ilgili Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

Düzenlemeleri getirilmiştir.

Bu kapsamda ülkemizde ilgili yönetmeliğin uygulanması sırasında oluşabilecek tüm hususları belirlemek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Düzenleyici Etki Analizi hazırlanmış olup 2021 yılına kadar bu tür kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla yaklaşık 62.000.000 Euro’nun bu kapsamda haracanacağı belirtilmiştir. Harcanan bu paraların kazaların engellenebilmesi adına hayata geçirilebilmesi için tüm taraflar ortak akıl ile hareket etmeli ve en büyük faydanın sağlanması için gerekli plan ve projelerin hayata geçirilmesi gereklidir.

Kaynak :http://www.kadirtomas.com/wp-content/uploads/2017/02/SEVESO_DEA_TR.pdf

Paylaşım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir