Proses Güvenliği

Paylaşım

Dünya’da Teknolojik ve Sosyal alanda yaşanan hızlı gelişmeler ve ilerlemeler sonucu inanılmaz derecede enerjiye, kimyasallara, hammaddeye ve yiyeceğe ihtiyacı artırmıştır. Bu ihtiyaç, fabrikaların büyüklüğünde ve karmaşıklığında artışa neden olmuştur. Bu büyüme ekonomik yararlara neden olmasının yanı sıra yeni tehlikeleri beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla bu tehlikelerden mutlak suretle kaçınılması ve bu tehlikelere karşı önlem alınması gerekmektedir.Bu gelişmeler sonucunda Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan endüstriyel kazaların ağır sosyal, ekonomik ve çevresel etkisi olmuştur. İtalya Seveso’da 1976 yılında yaşanan kaza, Hindistan Bhopal’da 1984 yılında  yaşanan  toksik sızıntı bu konuda alınması gereken düzenlemeler ile ilgili belirleyici olmuştur. Marsh Enerji’nin raporunda 1970 ve 2011 yılları arasında yaşanan en büyük 100 maddi hasara neden olan kazaların hidrokarbon proses endüstrilerinde olduğunu belirtmiştir.

Proses güvenliği kavramı küresel anlamda tehlikelerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, risk değerlendirmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve güvenlik ile ilgili kritik kararların verilmesi sürecinde ortak bir dil oluşturmuştur

Proses güvenliği iş sağlığı ve güvenliğinden farklı bir alandır. Proses güvenliği yangın, patlama ve toksik yayılım gibi büyük endüstriyel kazalara odaklanırken iş sağlığı ve güvenliği kayma, takılma, düşme gibi konulara odaklanmaktadır.

Büyük endüstriyel kazalardan kaynaklanabilecek kayıpların azaltılmasında ve önlenmesinde tehlike belirleme çok önemli bir yere sahiptir. Tehlikeler belirlendikten sonra savaş yarı yarıya kazanılmış gibidir.

Paylaşım