Endüstriyel Gürültü ve Korunma Tedbirleri

Paylaşım

Gelişen teknoloji ve sanayileşme olumlu yönlerinin yanı sıra  işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarını da gündeme getirmektedir. İleri teknolojinin insanlığa sağladığı büyük yararlar, kolaylık ve konforlarına rağmen, yapılan ve üretilen makineler, her geçen gün artan çevre ve ortam olumsuzluklarına yenilerini eklemektedir. 

Gelişmiş teknolojinin yüzyılımızda yaratmış olduğu en önemli olumsuzluklardan biri de gürültüdür. Çalışanların günlük yaşamlarında iç içe yaşadıkları endüstriyel gürültü, çağımızda önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. 

Tehlikeli Gürültü seviyeleri kolaylıkla tanımlanabilir ve yeni teknolojideki makineleri kullanarak, araç-gereçleri yeniden dizayn ederek veya gürültülü makineleri yeniden elverişli hale getirerek kolaylıkla engellenebilmektedir. Ama çoğunlukla bu konu ile ilgili hiçbir şey yapılmaz. Bunun birçok sebebi bulunmaktadır. Birincisi gürültü düzeyleri 80- 85 dBA seviyelerine getirilirken çözümlerin çok pahalı olmasıdır. 

Gürültü kontrolünün ve işitme koruma programlarının olmayışının önemli bir sebebi gürültünün işin bir parçası olarak görülmesidir. Tehlikeli seviyelerdeki gürültü de kan yoktur, kemik kırmaz ve işçi birkaç gün işyerinden ayrılırsa tekrar eski işitme düzeyine kavuşmaktadır. Genellikle bu işçilerde oluşan çalışma zamanlarında geçici olarak işitme kayıplarının olması ve evde gece dinlenirken bu kayıpların düzelerek tekrar eski seviyelerine gelmesidir. Fakat bu böyle yıllarca devam ettikten sonra işitme kaybı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gürültü tehlikelerinin ihmal edilmesinin diğer bir sebebi ise işitme kaybının yaşlılıktan dolayı oluşan işitme kaybı ile beraber düşünülmesidir. Zaman ilerledikçe gürültülü ortamda çalışmaktan kaynaklanan işitme kaybı ile yaşlılıktan dolayı oluşan işitme kayıpları birleştikçe orta ve ileri yaşta işitme ile ilgili büyük sorunlar çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak kişide depresyon ve toplumdan uzaklaşma görülmektedir.              

            Avrupa’da yaygın olarak kullanılan  ISO R 1999 (International Standards Organization) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde  1970 ‘de uygulamaya konan OSHA (Occupational Safety and Health Act)  standartlarına  göre  gürültü  düzeyi  8  saatlik süre için 90 dB(A) olarak belirlenmiştir.  Gürültünün bu düzeyi aşması durumunda “yarı çalışma süresi “  tanımlanmıştır.

Devamını indirmek için aşağı tıklayınız.

Endüstriyel Gürültü Korunma Yöntemleri – Kadir TOMAS

Paylaşım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir